Kære alle,

Vi lever i en foranderlig verden og intet varer jo som bekendt evigt.

Vi er nu igang med mange spændende ting her på Storedam. Den store ting er jo, at vi er igang med at ansøge om byggetilladelse til en ny og mere moderne tilbygning som erstatning for Langedam. Langedam er jo gamle skurvogne der blev opsat for rigtig mange år siden, og som bare var ment som en midlertidig løsning. Vi må dog erkende, at det kræver mere og mere at vedligeholde Langedam og derfor har vi taget beslutningen om at få nyt. Når vi i bestyrelsen hører mere om dette, vil I blive orienteret.

Vi har også ændret lidt på vores udseenede her på nettet. Vores hjemmeside har, som I kan se, fået en større layoutmæssig forandring. Samtidig fokuserer vi meget på, at vi er et sted for aktive seniorer.

Vi har på vores område flere skovbørnehaver, hvilket vi er rigtig glade for. I skrivende stund har vi nu igen fået plads til en skovbørnehave i Gilwell hytten. Børnehaven der var der før, har nu endelig fået genopbygget deres gamle børnehave efter en brand. Så skulle I kende til steder hvor man ønsker sig en skovbørnehave, så må I endelig sige dette til bestyrelsen.

Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig god sommer 2014.

De bedste hilsner
Kim